از سال 1995 bioteck با طراحی توسعه و تولید جایگزین های بافتی برای استفاده از دندان ، فک و صورت ، ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب به منظور ایجاد کاربرد های جراحی پیشرفته با بالا ترین تکنولوژی و کیفیت برتر ، ساده سازی کار پزشکان و بهبود وضعیت پزشکی ، در طب بازسازی فعالیت می کند .

محصول MeRG یک غشای دو لایه است که بر اساس کلاژن نوع I بدست آمده از تاندون آشیل اسب ، همچنین با الگوی الاستومر برای اندازه گیری نقص موجود است.

درمان ضایعات غضروفی کانونی در ارتباط با تکنیک میکرو شکست Steadman

سوپر کواگولوم تقویت بازسازی

چسبندگی و محافظت بهتر