هدف Jalupro® Drink

مبارزه با علائم پیری از درون است: مکملی با فرمول منحصر به فرد و اثربخشی اثبات شده. از سه اسید آمینه حیاتی (گلیسین، ال-پرولین، ال-لیزین) تشکیل شده است که اساس و نقش مهمی در سنتز کلاژن دارند. اثربخشی درمان های داخل جلدی و زیبایی را بهبود می بخشد. Jalupro ® بهبود زخم های جراحی را کاهش می دهد.

عناصر فعال:

  • Glycine: 2 g
  • L-Polin: 1.75 g
  • L-lysine: 0.25 g

کاربرد

حداقل 1-2 چوب در روز  1 ساعت قبل از غذا