مشتری گرامی خواهشمند است در انتخاب محصول دقت نمایید ،بعد از تایید و پرداخت سفارش به دلیل بهداشتی بودن محصول و قوانین وزارت بهداشت به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمی شود.

فهرست